Inovacija


Inovacija: prozor prema uspjehu

Inovacija je psihologijska tema te osnovni preduvjet za kontinuirano povećanje uspješnosti.

Zato mi kažemo da:

  • Inovacija proizlazi iz zajedničkog djelovanja ljudi
  • Inovaciji su potrebne i faze usporavanja
  • Inovacija treba nove spoznaje
  • Inovacija zahtijeva kreativni napor
  • Proces inovacije i spoznaja o novim otkrićima mogu se oblikovati

Ovu uslugu nudimo u suradnji s Nowhere (www.now-here.com)


Povratak na preglednik