Uvjeti poslovanja

Cijene

Sve cijene su izražene bez PDV-a.

Uvjeti plaćanja

Svi računi moraju biti plaćeni u roku navedenom na računu i u cijelosti.

Zakašnjela uplata

U slučaju zakašnjele uplate obračunava se zakonska zatezna kamata.

Odgovornost

HILL je odgovoran Klijentu za štetu nanesenu u slučaju nepravovremenog izvršavanja, odnosno nepridržavanja ugovornih obveza.

Uvjeti raskida

U slučaju raskida ugovora klijent je obvezan podmiriti sve račune za usluge koje je HILL izvršio do dana raskida ugovora.

Traženje i selekcija:  Opći uvjeti

U slučaju da  klijent tijekom procesa traženja i selekcije promijeni definirane zahtjeve radnog mjesta, ugovara se nova potraga.

U slučaju da klijent odgađa potpisivanje ugovora o radu s odabranim kandidatom četiri i više tjedana i iz tog razloga kandidat više nije dostupan, radno mjesto se smatra popunjenim i zadnji dio konzultantske usluge za to radno mjesto se naplaćuje.

U slučaju da klijent iz istog postupka traženja i selekcije zaposli više od ugovorenog broja izvršitelja, za svakog dodatno zaposlenog kandidata naplaćuje se 70% ugovorene cijene konzultantske usluge za to radno mjesto. U tom slučaju jamstvo za tog kandidata vrijedi jedino ako su zahtjevi radnog mjesta nepromijenjeni.

U slučaju da klijent želi da se prezentacija kandidata obavi izvan mjesta stanovanja kandidata, što podrazumijeva troškove putovanja i smještaja, smatra se da će to preuzeti klijent.

Svi kandidati koji će HILL-u biti proslijeđeni od strane klijenta bit će podvrgnuti istom postupku traženja i selekcije.

Traženje i selekcija kandidata: Jamstvo

HILL-ovo jamstvo pokriva jedno besplatno ponavljanje postupka za prvobitno naručeno radno mjesto, ako do raskida ugovora dođe od strane poslodavca u prva tri/šest mjeseci.   U slučaju da kandidat kojeg je preporučio HILL sam napusti tvrtku tijekom prvih tri/šest mjeseci od potpisivanja ugovora o radu, postupak traženja i selekcije će se jednom ponoviti besplatno. Dodatni troškovi  (oglašavanje, troškovi putovanja i sl. ) zasebno se naplaćuju.

Traženje i selekcija kandidata:
Zaštitni uvjeti

HILL International ne snosi odgovornost za točnost informacija u dokumentima koje je pribavio kandidat (uključujući sve raspoložive dokumente, certifikate, reference i sl.). To se posebno odnosi na točnost, kompletnost, kvalitetu i upotrebljivost tih informacija. Svi rezultati procesa selekcije ostaju imovina HILL-a. Sa dokumentacijom kandidata mora se postupati strogo povjerljivo, mora se vratiti HILL-u u slučaju da se ne upotrebljava i ne smije se, ni u kojem slučaju, davati na uvid trećim osobama.

U slučaju da kandidat kojeg je HILL prezentirao bude zaposlen u narednih 12 mjeseci od strane klijenta  ili od klijentove podružnice, ili kao vanjskog suradnika klijenta, HILL ima pravo naplatiti ugovoreni iznos konzultantske usluge.

Komunikacija i zaštita podataka

Sve informacije dobivene od klijenta, a vezane uz ugovor,  tretirat će se strogo povjerljivo i ni u kojim se uvjetima neće davati na uvid trećim osobama.

Nadležni sud

Sud u Zagrebu je dogovoren kao mjesto nadležnosti u slučaju spora.